TrainDrivers på Nordic Rail - Future Transport

2011-10-24

Den 4-6 oktober ägde nordiska järnvägsbranschens största mässa, Nordic Rail - Future Transport, rum på Elmia i Jönköping. Mässans fokus 2011 var järnvägens framtid i ett integrerat transportsystem.

Traindrivers fanns på plats med personal och monter för att berätta om sin verksamhet.

Traindrivers presenterade även för första gången sitt nya IT-stöd för vagnupptagning. Här finner du en demonstrationsfilm (161 MB).


Nytt samarbetsavtal mellan ICS och TrainDrivers angående intermodala transporter

2010-09-16

Idag offentliggörs TrainDrivers och ICS:s (Intercontainer Scandinavia AB) nya avtal angående intermodala transporter. Transporterna ska förvaltas av TrainDrivers nybildade produktionsbolag RushRail.

Det nya avtalet som tecknats gäller från och med den 1 januari 2011 och sträcker sig över en femårsperiod. Detta innebär att ICS får en helt ny leverantör för sin dagliga produktion av intermodala tågtransporter på sträckorna till/från Göteborgs Hamn – Västerås, Göteborgs Hamn – Helsingborgs Hamn, Göteborgs Hamn – Vålberg, Helsingborgs Hamn – Västerås, Västerås – Borlänge, Västerås – Gävle, Västerås – Eskilstuna, Västerås – Södertälje Hamn, Västerås – Norrköpings Hamn.

Uppdraget innebär att containrar lastade på ICS tågpendlar i Göteborgs Hamn transporteras av TrainDrivers till Västerås där ”navet” (ICS Hubb) finns. I Västerås växlar man om vagnarna och bildar nya tågpendlar för att transportera godset vidare till och från de olika destinationerna.

– Vi kommer att leverera en flexibel, säker och miljövänlig transporttjänst till ICS och kommer kunna ge full service med högsta kvalitet för ICS intermodala transporter i Sverige, säger Jan Lindqvist, styrelseordförande för TrainDrivers.


TrainDrivers deltar i tester av ERTMS i Örnsköldsvik

2007-04-16

Under april 2007 deltar TrainDrivers i tester av ERTMS som Banverket och Bombardier genomför i Örnsköldsvik. European Railway Traffic Management System, ERTMS, är ett nytt signal- och ledningssystem för spårbunden trafik i Europa. ERTMS gör det europeiska järnvägsnätet mer tillgängligt, och höjer samtidigt säkerheten ytterligare.

I Sverige kommer ERTMS inledningsvis att lanseras på Botniabanan. Mer information om ERTMS hittar Du på ERMTS hemsida, http://www.ertms.com/.

- Vi är väldigt nöjda med att Banverket och Bombardier har vänt sig till TrainDrivers för att stötta dem i tester av ERTMS. Vi ser det som ett bevis på att TrainDrivers erbjuder en unik kombination av flexibilitet och hög lokförarkompetens, säger TrainDrivers VD, Janne Berg.