För mer information

Kontakta Maggie Ambrosini

TelefonTelefon

08-611 45 11

E-postE-post

Skicka e-post till Maggie Ambrosini

Ett planeringssystem online – WEB-plan – för kunder

För att göra en beställning loggar kunder in i boknings- och planeringssystemet WEB-plan. Systemet är knutet till vår databas, där tågoperatörer och lokförare finns registrerade. Login uppgifter tillhandahålls av TrainDrivers IT-avdelning.

I WEB-plan annonserar kunder om sitt behov av lokförare, sin ”beställning”. Kunden anger aktuell dag, tid och sträcka samt kan även lämna önskemål om en viss förare. Givetvis finns respektive förares kompetens online. TrainDrivers handlägger beställningen och kontaktar kunden för att bekräfta. Kunden kan även logga in på WEB-plan och se statusen på sin beställning, t ex när och av vem sträckan är bemannad. Systemet ger en bra översikt och underlättar planeringen för både tågoperatörer och lokförare. Enklare kan det knappast bli.