POLICY

Personuppgiftspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att Traindriers Rental Scandinavia AB hanterar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

Policy för hantering av personuppgifter

Syfte och begrepp

Syftet med denna policy är att säkerställa att Traindrivers Rental Scandinavia AB hanterar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Policyn täcker alla sätt på vilka personuppgifter hanteras, såsom insamling, registrering och lagring. Den omfattar både strukturerad och ostrukturerad data. För Traindrivers Rental Scandinavia AB är din integritet viktig, och sedan den 25 maj 2018 följer vi dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

Vilken information registreras och vem är ansvarig?

Det är möjligt att registrera din e-postadress på vår webbplats och prenumerera på information om företaget. E-postinformationen registreras hos Mailchimp, som administrerar prenumerationen, men Traindrivers Rental Scandinavia AB är ansvarig för hanteringen av informationen. Informationen registreras enbart för att kunna hantera prenumerationen.

VD för Traindrivers Rental Scandinavia AB har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy och att den implementeras och tillämpas inom verksamheten. VD kan delegera ansvaret för denna policy till en säkerhetschef. Alla anställda är ansvariga för att agera i enlighet med denna policy. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter görs regelbundet.

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Traindrivers Rental Scandinavia AB hanterar uppgifterna för att uppfylla avtal eller andra berättigade intressen, såsom att upprätthålla relationer med intressenter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Traindrivers Rental Scandinavia AB samlar in personuppgifter för att upprätthålla kontakt med kunder, investerare och andra intressenter. Registret kan användas exempelvis för att leverera nyhetsbrev eller möjliggöra inloggning på webbplatsen.

Informationen vi hanterar säljs eller överförs inte till tredje part. För att uppfylla våra tjänster kan dina personuppgifter dock delas med partners som arbetar på uppdrag av Traindrivers Rental Scandinavia AB och kan ha tillgång till personuppgifter som behövs för en specifik uppgift. Traindrivers Rental Scandinavia AB kan också lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom polisen eller andra myndigheter, om det gäller ett brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan information enligt lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter ska endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och får inte användas för något annat än dessa ändamål. Uppgifterna lagras på säkra servrar enligt gällande lagstiftning och raderas när syftet med behandlingen har uppfyllts.

Cookies

Traindrivers Rental Scandinavia AB använder cookies för att förenkla användningen av företagets webbplats. Läs mer om cookies i vår cookiepolicy.

Prenumerationer kan avslutas när som helst via en länk i ett e-postmeddelande som skickas från Traindrivers Rental Scandinavia AB. Vid uppsägning av prenumerationen raderas e-postadressen omedelbart.

Kontakta Oss

Eventuella incidenter som rör de personuppgifter vi behandlar ska rapporteras till Traindrivers Rental Scandinavia AB utan dröjsmål. Traindrivers Rental Scandinavia AB ska rapportera incidenten till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar samt vidta nödvändiga åtgärder till följd av incidenten.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och rätta felaktigheter. Du kan också återkalla ditt samtycke till insamlingen och, om det inte finns några juridiska hinder, få uppgifterna raderade.

Kontakta oss gärna på info@traindrivers.se om du har frågor om vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.

Kontakta oss

  • Traindrivers Rental Scandinavia AB
    c/o Advice
    Norrlandsgatan 16
    11143 Stockholm

Följ oss

Se till att du inte missar några nyheter. Följ oss på sociala medier för att hänga med i alla uppdateringar, platsannonser och spännande nyheter. Vill du vara helt säker på att inte missa några jobberbjudanden så prenumererar du även på vårt nyhetsbrev.

© Traindrivers Rental Scandinavia AB, 2024