”Arbetsmarknaden ser ljus ut”

Johan Auer har varit anställd av Traindrivers sedan våren 2023. Han har det ansvarsfulla jobbet att köra godståg över stora delar av Sverige.
– Fordonen är stora och tunga och har ofta farligt gods i lasten. Så det är viktigt att tänka på säkerheten.

Johan är 28 år gammal och har tidigare haft lite olika jobb inom till exempel restaurangbranschen och som brevbärare. Men han hade länge funderat på att utbilda sig till lokförare.
– Utbildningen är ganska kort och lönen är bra. Det råder dessutom stor brist på lokförare. Så det kändes lockande.

Utbildningen till lokförare tog 44 veckor. Efter några veckors kompletterande studier kunde Johan börja köra pendeltåg i Stockholm för att sedan ta klivet över till godståg. Arbetsdagarna innehåller mycket variation.
– Ibland blir det långkörningar där jag tar över ett tåg från en kollega och sedan lämnar det vidare. Andra dagar hämtar jag ett lok i lokstallet, kopplar vagnar och gör bromsprov med mera.

Järnvägen utgör en stor del av Sveriges infrastruktur och Johan känner att han gör en viktig insats som lokförare.
– Godstågen är 600 meter långa och är fullastade med material och ett pendeltåg har 2 000 resenärer under rusningstrafik, så jag känner att jag bidrar till samhället.

Ett godståg körs i 70–100 kilometer i timmen medan de snabbaste persontågen kan komma upp i 200 kilometer i timmen. Att hantera fordon i höga hastigheter är Johan van vid.
– Jag är motorintresserad och tävlar själv i banracing. Bilarna kommer upp i cirka 200 på de snabbaste partierna. Jag gillar när det går fort, men säkerheten kommer såklart alltid först.

Hösten 2023 har Johan varit anställd av Traindrivers i cirka ett halvår. Han trivs utmärkt och uppmanar andra att söka sig till yrket som lokförare.
– Det är bra stämning på jobbet och dialogen med cheferna fungerar fint. Det är ett bra företag och bristen på personal gör att arbetsmarknaden är ljus.

Läs fler lokförarporträtt:

Njål Haugen

Njål Haugen, 30, är lokförare på Traindrivers sen sex månader tillbaka, men det var inte alltid självklart att han skulle jobba med att köra tåg.

Emil Lönneberg

Emil Lönneberg är lokförare på TrainDrivers sedan fyra månader tillbaka. När han inte kör godståg spelar han gärna golf på sommaren och coachar hockeydomare på vintern.

Per Johansson

Per Johansson är lokförare och personaldirektör på TrainDrivers sedan 2017. Naturupplevelserna var en oväntad vinst när han bytte tjänst från att jobba i Stockholms tunnelbana till att köra godståg över hela Sverige.

Utbildning ger trygghet

Genom vår instruktör tillhandahåller vi utbildning på de flesta loktyper samt de flesta idag förekommande X-fordon. Individuella utbildningsprogram utformar vi tillsammans med kunden för optimalt resultat. TrainDrivers färdigutbildar även lokförare som genomgått KY-utbildning i Hallsberg och Ängelholm.

Kontakta oss

13 + 5 =